Top.Mail.Ru
 

Title

группа

ТК-91

СК-91

ТК-81

СК-81

ТК-71

ТК-61

ТК-91м

ТК-95м

День недели

время

Понедельник

8.00

ФИЛОСОФИЯ

лк Бегалиева Г-3

 

 

 

ИКС ДН лк Андронов Н-15

 

 

КП в НиП лк

Артеменко а-100

9.40

ФИЗВОСПИТАНИЕ

 

 

 

 

ГИС в ТЛК лб Андронов Н-15

 

ТТТ лк

Хмелевская Н-14

ИКС ДН лб Андронов Н-15

 

11.40

Физика пр Красных Г-716

 

Выч. техника и технологии лб

Бондарь а-310

 

УИРС

Н-14

ГИС в ТЛК лк Андронов Н-15

 

ТТТ лб

Хмелевская Н-13

 

    Физика пр Красных Г-716

 

 

13.20

 

 

Вычислительная техника и информационные технологии

лк Бондарь О.Г. а-505

МСС лб Михайлов Н-14

МСС лб Севрюков Н-13

 

 

 

Цифр. ТЛК лб

Лукьянюк Н-15

ГИС в ТЛК пр Андронов Н-15

 

15.00

 

 

Основы сх/техн

лб Ры­жиков а-310

Экономика пр Ершова а-310

СС с ПО

лб Че­лышов Н-14

ОТССПО лб Севрю­ков Н-15

 

КТ в НиО

Артеменко М.В. а-101

Цифр. ТЛК лк

Лукьянюк Н-13

Экономика пр Ершова а-310

Основы сх/техн

лб Ры­жиков а-310

ОТССПО лб Севрю­ков Н-15

СС с ПО

лб Че­лышов Н-14

 

16.50

 

 

ОСНОВЫ СХЕМОТЕХНИКИ

лк доц. Бондарь О.Г. а-48

СС с ПО

лк Челышов Н-13

 

 

 

18.30

 

 

 

Выч. техника и технологии лб

Бондарь а-310

 

 

 

 

СС с ПО

пр Челышов Н-15

Вторник


 


 

8.00

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

ВГИС лб Андронов Н-27

 

 

 

 

 

Химия р/м лб Кувардин Г-711

Пс-я и пед пр Харзеева Г-601а

9.40

 

Физика

лк Красных Г-601

ВВЕДЕНИЕ В ГИС

лк доц. Андронов В.Г.  Н-13

 

 

 

СПН лк

Н-15 Гуламов

Пс-я и пед пр Харзеева Г-601а

Химия р/м лб Кувардин Г-711

 

11.40

 

Физкультура

Физика лб Красных Г-717

Социология

пр      Н-14

ВГИС лб Андронов Н-27

ОТССПО лк

Довбня Н-13

 

 

СПН лк

Н-15 Гуламов

 

 

УИРС Н-14

МПА в ГИС лб  Андронов Н-27

СПН пр

Н-15 Гуламов

 

13.20

 

Физика лб Красных Г-717

Физкультура

 

Социология

пр      Н-14

МСС

лк Михайлов Н-13

МПА в ГИС лк Андронов Н-15

ГИС в ИКС лб

Андронов Н-27

 

 

 

МПА в ГИС пр Андронов Н-27

ГИС в ИКС лк

Андронов Н-15

 

15.00

 

 

 

 

УГиФС ССПО

пр Дремов Н-13

 

ИКС МДНО лк

Андронов Н-15

 

 

ОТССПО

пр Севрюков Н-13

ИКС МДНО пр

Андронов Н-15

 

16.50

 

 

 

 

I п/г

 УГиФС

лб Дремов Н-14

II п/г

УОиПР

лб Матвеенко Н-15

 

ТТТ лк/пр

Потапенко, Хмелевская Н-13

 

 

I п/г

УОиПР

лб Матвеенко Н-15

II п/г

УГиФС

лб Дремов Н-14

 

18.30

 

 

 

 

 

 

СПН в ТЛК

Мухин Н-13

 

 

Среда

8.00

Физосновы электроники

лк Умрихин Г-527

 

 

 

 

 

 

 

9.40

Матем. лб

Шеставина Г-803-805

Философия пр Бегалиева Г-601

 

 

 

СПН в ТЛК лк

Потапенко Н-14

 

 

 

Физика

лк Красных Г-1

 

11.40

МАТЕМАТИКА

лк Бойцова Г-5

 

 

 

СПН в ТЛК пр

Потапенко Н-14

 

 

 

ТССиС

Лукьянюк Н-14

 

13.20

 

 

 

 

ЭМПиВ пр

Хотынюк Н-15

 

ТССиС

Лукьянюк Н-14

 

КТ в науке лб Ефремов а-103

 

 

Матем. лб

Шеставина Г-803-805

ОТИ

лк Хмелевская Н-13

 

 

 

 

15.00

 

 

 

 ЭМПиВ пр

Хотынюк Н-13

I подг

ТЭС лб

Лукьянюк  Н-14

УГиФС лк Матвеенко  а-001

 

СПН в ТЛК

Гуламов Н-15

 

КТ в науке лк Ефремов а-103

 

I подг

ТЭС лб

Лукьянюк Н-14

 

 

 

16.50

 

 

 

ХИМИЯ РАДИОМАТЕРИАЛОВ

лк Кувардин Н-13

УОиПР лк  Матвеенко а-106

 

СПН в ТЛК

Марухленко Н-15

 

 

ТТТ

Потапенко Н-15

 

 

18.30

 

 

 

Электромагнитные поля и волны

лк Мухин И.Е. Н-13

БЖД лб/пр 

Томаков а-49

 

 

 

 Четверг


 


 

8.00

 

Математика

пр Шеставина

Н-13

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

 

 

 

 

 

9.40

 

I п.

лб ФОСС

Н-15

II п.

лб ДМ Н-30

Математика

пр Шеставина Н-13

ЭКОНОМИКА

лк ст.пр. Журова Г.П. Г-4

БЖД

лк  доц. Томаков М.В. Г-10

 

 

 

 

I п.

лб ДМ Н-30

II п.

лб ФОСС

Н-15

 

11.40

 

Дискретная математика

лк Добрица Н-21

СОЦИОЛОГИЯ

лк доц. Килимова Л.В. Г-4

БЖД лк 

Томаков  Г-10

 

 

Теор.осн. стат. р/т

лк/пр Лукьянюк Н-14

 

 

 

13.20

 

 

I п.

лб ФОСС

Н-15

II п.

лб ДМ Н-30

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

лк проф. Харзеева С.Э. Г-4

 

 

 

Когнитивистика лк

Ковалева Н-14

 

ФОСС

лк Гуламов Н-13

 

 

 

15.00

 

 

 

 

 

 

УПиОИ лк

Дремов  Н-14

 

 

 

 

I п.

лб ДМ Н-30

II п.

лб ФОСС

Н-15

УПиОИ лб Дремов Н-14

 

 

 

16.50

 

 

 

 

 

УПиОИ пр Дремов Н-14

 

 

 

РРВиАФУ лб Мухин  Н-15

 

18.30

 

 

 

 

 

РРВиАФУ лк Мухин Н-15

 

 

 

Пятница


 

8.00

 

 

ОТЦ

лб Филанович а-311

ФОЭ

лб Кочура а-319

ЭМПиВ пр Хотынюк  Н-14

 

Инф. без-ть лб Волокитина Н-13

 

 

 

 

ОТЦ

лб Филанович а-311

ФОЭ

лб Кочура а-319

 

ЭМПиВ пр. Хотынюк  Н-14

ОТССПО лк

 Довбня  Н-13

 

9.40

 

Философия

пр Бегалиева а-312

ОТЦ

пр Филанович а-311

ТЭС пр Лукьянюк Н-14

 

Инф. без-ть лк  Волокитина Н-13

ЦОС лк  Марухленко Н-15

 

 

 

 

ТЭС пр Лукьянюк Н-14

 

Основы теории цепей

лк Филанович а-403

 

11.40

ОТЦ пр Филанович а-311

 

ТЭС

лк Лукьянюк Н-13

 

Мен-т в ТЛК лк/пр Федорова  Н-14

ЦОС лб/пр  Марухленко Н-15

 

 

 

ФОЭ

лб   а-319

ОТЦ

пр   а-311

 

13.20

ОТЦ

пр   а-311

ФОЭ

лб   а-319

 

 

 

II подг.

ТЭС лб Лукьянюк Н-14

 

ОТИ пр

Хмелевская Н-13

 

ОДЗЗ и КФ лб Андронов Н-15

 

 

 

 

 

 

ОТИ пр

Хмелевская Н-13

II подг.

ТЭС лб Лукьянюк Н-14

 

ОДЗЗ и КФ пр  Андронов Н-15

 

15.00

 

 

 

УИРС Н-14

 

ОДЗЗ и КФ лк

Андронов Н-15

 

 

 

 

 

УИРС Н-14

 

 


Я сотрудник Я абитуриент Я студент